De Fractie

 

stuur de fractie een bericht

Laurens Laurens Drost
Raadslid, fractievoorzitter
Laurens is consultant bij Synopsys in Eindhoven en Reading (Verenigd Koninkrijk). Synopsys ontwikkelt, produceert en geeft software uit. In Asten was hij geruime tijd actief betrokken bij de wijkraad in Asten en als voorzitter van de MR van ‘t Toverkruid in Ommel en Asten. Namens de PGA is Laurens in de gemeente lid van de commissies Burgers, Ruimte en Algemene Zaken en Control.
Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via: laurens.drost@l2i.nl
Ronald Ronald Beniers
Raadslid
Ronald is docent consumptieve technieken (koken/serveren) bij De Rooi Pannen in Eindhoven (VMBO), waar hij ook voorzitter van de OR is. Hij is tevens lid van de ondersteuningsplanraad Eindhoven, en Penningmeester van de Stichting Gedenkbos Asten. Namens de PGA is Ronald in de gemeente lid van de commissies Ruimte en Algemene Zaken en Control.
Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via: ronald.beniers@kpnmail.nl
Danny Danny Grein
Burgercommissielid
Danny is monteur panelenbouw bij EKB in Someren, waar hij ook lid van de OR is. EKB automatiseert het productieproces van diverse industrieën in Nederland. Namens de PGA is Danny in de gemeente actief in de commissie Ruimte.
Voor vragen over de commissies kunt hem direct benaderen via: danny-grein@hotmail.com
Annemie Annemie Urlings
Burgercommissielid
Annemie Urlings was tot begin 2015 actief als redacteur bij ‘t Contact in Asten-Someren, en is vanuit die functie erg betrokken in Asten, Heusden en Ommel. In de loop van 2015 is ze actief geworden bij de PGA. Namens de PGA is Annemie in de gemeente lid van de commissie Burgers.
U kunt haar direct benaderen via: annemie.urlings@kpnmail.nl
Onze achterban

Wij zijn daarnaast blij met alle leden en inwoners van onze gemeente die ons informeren en inspireren om tot nieuwe standpunten te komen. Wij vinden elkaar o.a. op de achterbanvergaderingen. Daar wordt het commissiewerk besproken, wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen en kunnen nieuwe ideeën ingebracht worden. Achteraf zijn er vaak nog altijd mensen waar je nog verder mee kan napraten of over andere onderwerpen dan politiek kan praten. U kunt hier de agenda vinden. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dan vindt u hier onze contactgegevens.