Bonifatiusschool

PGA : Behoud cultuurhistorie Bonifatiusschool

Behoud van Astense historie staat bij PGA voorop als het gaat om een nieuwe bestemming na het sluiten van de Bonifatiusschool. PGA heeft gevraagd de cultuurhistorische waarde van de Bonifatiusschool vast te stellen. Wat blijkt? Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een wederopbouwschool. Oude elementen zijn bewaard gebleven en de hoofdstructuur is nog gaaf.

De gemeente had plannen op deze locatie 20 woningen te bouwen, 10 vrije sector en 10 sociale woningen. Behoud van gebouw en historische elementen is dan niet mogelijk. Onlangs is een bod neergelegd voor het realiseren van 20 intramurale zorgwoningen. PGA vindt intramurale zorg op deze locatie een aannemelijke optie, maar is van mening dat de gemeente de vraag breder kan uitzetten om de kans op behoud te vergroten.

Ontwikkeling van woningen op het terrein van de school is nodig om de bouw van nieuwe scholen te financieren. 20 Zorgwoningen leveren minder op dan 20 reguliere woningen. Als de gemeente kan rondkomen met minder opbrengsten, dan moet het mogelijk zijn een haalbaar plan te ontwikkelen met behoud van het pand (bijvoorbeeld door 10 – 12 appartementen te realiseren zoals PGA eerder voorstelde). Met alleen zorgpartijen is de keuze beperkt. In deze situatie is het mogelijk ontwikkelaars toe te laten die bouwen voor jongeren, starters en senioren.

Er is een grote behoefte aan starters- en seniorenwoningen. De gemeente kan in samenwerking met een woningstichting prima een haalbaar plan ontwikkelen met behoud van het huidige pand. Een voorbeeld is de Mariaschool. Dat gebouw is ouder en gewoon omgebouwd tot appartementen. Er zijn legio goede en mooie voorbeelden in de regio van initiatieven met respect en behoud van het oorspronkelijke pand.

De Bonifatiusschool is een unieke plek, met herkenbare architectuur uit 1953, waar veel Astenaren naar school zijn gegaan. Het gebouw is in de ogen van PGA belangrijk lokaal erfgoed. Het pand beslaat een tijdsperiode waarvan niet veel gebouwen zijn overgebleven in Asten en waaraan vele Astenaren herinneringen aan hebben. PGA is voorstander van behoud en ziet kansen voor een haalbaar plan mét behoud van het pand.