De PGA doet het samen!

De Progressieve Groepering Asten (PGA) is een lokale partij met een sociaal gezicht. Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, gezelligheid en kwaliteit. Deze kernwaarden lichten wij toe in ons verkiezingsprogramma.

Binnen het gemeentehuis staan wij voor een open houding. Kennis en data zorgen voor nieuwe inzichten.  De PGA staat voor: sámen nadenken over problemen en kansen, én op basis daarvan tot concrete plannen te komen.

Ons standpunt wordt verwoord op deze website, maar ook op Facebook, op thema-avonden, digitale nieuwsbrieven en tijdens activiteiten we organiseren of waar we aan deelnemen.

Het motto van de PGA:  samen krijgen we het voor elkaar!

Voordat we een standpunt innemen laten we ons graag informeren door u als bewoner, verzorger, sporter, ondernemer of docent (en meer).

Wilt u een keer bij een activiteit aanwezig zijn, lid worden, ons informeren of een vraag stellen? Neem dan contact met ons op.

Voor de ANBI-gegevens kunt u klikken op de volgende link: Algemeen nut beogende instelling (ANBI)