foto Speeltuin

Kinderen moeten buiten kunnen blijven spelen!

In de kadernota 2025 die onlangs is behandeld in de raadsvergadering van 2 juli is de verhoging van het onderhoudsbudget (10.000 euro) voor speelvoorzieningen niet opgenomen en is er geen ruimte opgenomen voor investeringen in nieuwe speeltoestellen. Zonder het volledige budget kan het college de kwaliteit niet handhaven waardoor mogelijk speeltoestellen worden weggehaald.

PGA vindt dit niet kunnen. Buitenspelen is gezond en goed voor de groei van kinderen – weg van dat beeldscherm. Speelvoorzieningen zijn een basisvoorziening.

Om die reden maakt PGA zich er hard voor om het budget voor onderhoud op te nemen in de aankomende begroting en heeft de fractievoorzitter tijdens zijn beschouwing dan ook nadrukkelijk aan andere partijen gevraagd hoe zij hierover denken. Een meerderheid van de raadsleden staat hier gelukkig achter.

PGA gaat er daarom ook vanuit dat het college deze wens dan ook opneemt in de aankomende begroting van 2025. Zo niet dan zal de PGA met een amendement komen. De PGA vindt het bovendien belangrijk dat in de nieuwe wijken voldoende speelgelegenheden komen. Wij zien dan ook uit naar het nieuwe speelbeleidsplan met het daarbij horende investeringsplan.