PGA wil bolle akker sparen

Ommel wil meer woningen, dat is op de eerste plaats nodig voor de eigen behoefte, maar vooral om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. Ommel moet bouwen, maar de plekken waar dat kan zijn beperkt door de ligging tussen de A67 en de N279. Onderzocht is om uit te breiden ten noordoosten of ten noordwesten van het dorp, aan beide zijdes van de Kloosterstraat, de weg richting Deurne.

Het noordoosten, het gebied tussen de Jan van Havenstraat, de Kloosterstraat en de Deurneseweg is een gebied, dat zich prima leent voor woningbouw. In het noordwesten ligt dat anders: tussen de Kluisstraat en de Kranevenweg ligt de bolle akker van Ommel. Bolle akkers zijn de kenmerken van de geschiedenis van veel Brabantse boerendorpen. Boeren plagden de heide en die plaggen vormden de bodem in de potstal. Het vee kwam erin en in de loop van de winter ontstond een laag mest. In het voorjaar werd die mest over de akkers uitgestrooid om de opbrengst van de arme zandgrond te verhogen. Dat werd eeuwenlang gedaan en zo ontstonden bolle akkers, die enige decimeters boven de omliggende akkers uitstaken, soms wet tot een meter. Je hebt een weids uitzicht over deze akker. Die bolle akker staat symbool voor de geschiedenis en de identiteit van Ommel. Een gemeenschap als Ommel verdient dit symbool, opofferen aan woningbouw doet geen recht aan de eeuwenlange verbondenheid van het dorp met het omliggende landschap.

Daarnaast zet PGA vraagtekens bij de snelle manier van bouwen in Ommel. In korte tijd komen veel huizen op de markt. Geleidelijk bouwen is beter, zo kan gedurende langere tijd voldaan worden aan de behoefte aan woningen van de inwoners van Ommel en kan gericht en kleinschalig gebouwd worden zoals knarrenhofjes voor ouderen en starterswoningen voor jongeren.