PGA-Feest!

De verkiezingen zijn achter de rug, nu is het tijd om elkaar weer eens in een andere sfeer te ontmoeten. PGA nodigt daarom al haar leden (en andere belangstellenden) uit aankomende zaterdag…

Coalitie Asten 2022

De nieuwe coalitie in Asten  bestaat uit de CDA, Samen voor Asten en de VVD. Wij betreuren dat we als PGA uitgesloten zijn, we vinden dit ook onnodig.

Tijdens de informatiegesprekken hebben we als PGA aangegeven dat we graag bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Als we de verkiezingsprogramma’s van de CDA en Samen voor Asten naast die van ons leggen kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat deze heel dicht bij elkaar liggen. Ook de ambtelijke analyse laat dit duidelijk zien.

Uit het advies van de informateur blijkt maar één breekpunt benoemt wordt in relatie tot de PGA: de transformatie van het buitengebied.

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma inderdaad staan dat we als PGA gaan voor een gezond platteland voor mens, dier en plant. Gezien de hoge vee-dichtheid in onze regio denken we dit te kunnen bereiken door een kleinere veestapel met daardoor minder mest, minder stank en minder fijnstof. Waar wij ook duidelijk over geweest zijn is dat we dus ook zijn voor gezonde agrarische familiebedrijven die een goede boterham moeten kunnen verdienen. Juist samen – zoals ons motto – willen we gaan voor een duurzame toekomst van het buitengebied waarin de verschillende gebruikers en functies naast elkaar  kunnen bestaan.

De PGA ziet de afgelopen decennia dat de sturing van de transitie van het landelijk gebied aan verandering onderhevig is door maatschappelijke tendensen en door zowel lokaal, provinciaal als landelijk beleid. In de basis, hebben wij gesteld, volgen we de nationale en provinciale beleidskaders en regels waarbij we kritisch kijken of deze overheden met hun algemene regels hun hand niet overspelen in het kader van de transitie in onze gemeente.

Kortom wat ons betreft had dit onderdeel beslist geen breekpunt hoeven te zijn.

Waarom was het goed geweest als de PGA wel in de coalitie gezeten zou hebben:
Wij maken ons als PGA  hard voor het feit dat iedereen in Asten mee moet kunnen doen, en dat iedereen gelijke kansen krijgt. Om dit te bereiken gaan we in ons verkiezingsprogramma bijvoorbeed nadrukkelijk in op de bestrijding van armoede en op de aanpak van laaggeletterdheid.  Met name de bestrijding van armoede is op dit moment belangrijker dan ooit, door de hoge inflatie en de verhoging van de energielasten zijn er steeds meer mensen, ook in Asten, die steeds mee moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

PGA  is tot de oppositie veroordeeld, dit betekent echter niet dat we stil gaan zitten, wij blijven onze idealen uitdragen. Daarnaast blijven wij een constructieve oppositie voeren met het belang van Asten in ons achterhoofd.

 

Fractie PGA

Sandu Niessen en Marianne van de Ven.

afscheid Marcel van Oosterhout als raadslid

Gisterenavond heeft Marcel van Oosterhout afscheid genomen als raadslid namens PGA Asten. Sandu Niessen had een mooi woordje voor hem…

Ook Remco Wever, Susanne de Groot, Mary-Nell van de Ven – Schriks, Ton van Egmond, Ellen Berkers – Coolen, Jos Leenders en Maarten van den Boomen verlaten de raad. Alle vertrekkende raadsleden werden voor hun jarenlange inzet bedankt door burgemeester Van Extel – Van Katwijk en natuurlijk door de partijgenoten.

Ton van Egmond, Jos Leenders, Ellen Berkers – Coolen en Maarten van den Boomen ontvingen daarbij voor hun jarenlange inzet een koninklijke onderscheiding.

Vanavond worden de raadsleden geïnstalleerd voor de periode 2022-2026. Aanmelden voor de bijwoning in het gemeentehuis zal niet meer kunnen maar iedereen kan dit live volgen via:
https://www.msmmedia.nl/live-kanaal/

Ledenvergadering 12 april

Nu de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn, zijn we natuurlijk allemaal benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren met het gemeentebestuur in Asten.

Graag willen wij alle leden en sympathisanten dan ook uitnodigen op 12 april om 20.00 uur bij onze algemene ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan ondermeer:
* uitslag verkiezingen
* evaluatie campagne
* coalitie-vorming
* activiteiten komende 4 jaar

De definitieve agenda voor deze ALV wordt nog toegestuurd maar zet deze datum vast in je agenda!


Opnemen in agenda

uitslagen verkiezingen

PGA Asten heeft standgehouden 💚 bij de verkiezingen ✍️ en de zetelverdeling in Asten wijzigt niet 📊 . De komende dagen zullen we zien wie zal toetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders.

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van woningbouw 🏘, duurzaamheid 🎋🌞  en gelijke kansen 👨‍👨‍👦‍👦  voor iedereen. Maar of het nu vanuit het college of vanuit de oppositie is : de inbreng van PGA Asten blijft nodig 💪  in de Gemeente Asten.

En wat nu?
* Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) plaats.
* Op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 uur nemen de raadsleden van de periode 2018-2022 afscheid van de raad
* Op dinsdag 30 maart 2022 om 20.00 uur worden de nieuwe raadsleden voor de periode 2022-2016 geïnstalleerd
* Op dinsdag 5 april worden leden en sympathisanten van PGA Asten bijgepraat bij de ALV

Meer info over het formele proces:
https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/verkiezingen/voorlopige-verkiezingsuitslag-16-03-2022

Informeel gaan de onderhandeling over de vorming van een nieuw gemeentebestuur natuurlijk 24/7 door…

Onze campagne-video 💚

Koningsplein vroeger

Tijd voor een nieuw gemeentebestuur!

In het Eindhovens Dagblad 📰 vandaag een mooi artikel waarin wordt uitgelegd waarom het na 12 jaar tijd wordt voor een nieuw college in de Gemeente Asten. Ondanks dat de partijen in Asten ervoor kiezen om niet recht tegenover elkaar staan (zoals in sommige buurgemeenten) valt er wel degelijk veel te kiezen. Het is tijd voor een frisse wind 💨💚 in de gemeente…

Tijd voor de realisatie van de speerpunten van de PGA Asten:
🌳 Meer groen in de dorpen, bv. ook op het Koningsplein
🛹 Ruimte voor burgerinitiatieven
🕍 Meer aandacht voor cultuurhistorie
🏡 Echt duurzaam bouwen, realiseren van een ECO-wijk
🏘 Betaalbaarheid van woningen garanderen
🏫 Alternatieve woningbouw stimuleren en faciliteren
👨‍🔧 Een gezond platteland voor mens, dier en plant
🤸‍♂️ Werk maken van spelen
💸 Armoede bestrijden
➡️ Meer van onze Standpunten ➡️

Jonosh

Politiek Café voor jongeren op 4 maart

Nu de kroegen, podia en zalen weer open zijn kunnen weer debatteren 💚. Elkaar IRL ontmoeten👭👫 is toch altijd gezelliger dan online dus we hopen iedereen vanavond te zien bij @ojcjonosh. Van 20.00 tot 22.30 Politiek Jongeren Café, dus ook nog tijd genoeg erna 🎼🍻🍷🎸

 

Om het eens-in-de-vier-jaarlijks evenement verkiezingen verder af te trappen wordt Jonosh op vrijdag 4 maart omgetoverd tot een Politiek Jongeren Café voor één avond.
Van iedere partij van de gemeente Asten is een afgevaardigde bij deze avond aanwezig om te discussiëren over onderwerpen die JIJ belangrijk vindt. Met een paneldiscussie zullen die onderwerpen behandeld worden. Tijdens de discussie mag je vragen stellen over het onderwerp en kan je meediscussiëren.
|TIJDSCHEMA|
Deuren open: 19:00
Aanvang activiteit: 20:00
Afsluiting van de activiteit: 22:30
Sluit Jonosh: 02:00
Heb je een onderwerp dat jij belangrijk vindt en wil dat dit besproken wordt tijdens deze avond, stuur het dan door naar Jonosh. De onderwerpen van de avond zullen het meeste betrekking hebben op jongeren en jongvolwassenen.Mocht je nog twijfelen voor welke partij je stemt, (half) geïnteresseerd zijn in politiek of wil je in gesprek met de gemeente, dan ben je van harte welkom. Deze avond zorgt voor een verbinding tussen politiek en jongeren. Dus kom, stel vragen, discussieer en geniet!
OJC Jonosh is te vinden op Vorstermansplein 10 in Asten-Heusden.
foto Sandu Siris

Interview Sandu bij SIRIS-TV

Lijsttrekker Sandu wordt door SIRIS geïnterviewd over de achtergronden en ambities van zowel hem als van de PGA. In het interview wordt ingegaan op de speerpunten van de PGA zoals :
* meer groen in de dorpen, bijvoorbeeld ook op het Koningsplein
* Stimuleren van burgerinitiatieven
* Meer aandacht voor cultuurhistorie
* Echt duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door het realiseren van een ECO-wijk
* Asten mooier maken
* Betaalbaarheid van woningen garanderen
* Ploegmakerspark levendiger maken
* Stimuleren van de circulaire economie
* Gelijke kansen voor iedereen

Bekijk en beluister het interview op de website van SIRIS

Els, Ilse en Franca

Podcast afl. 3 – Wat betekent de PGA voor mij?

In “Samen Doen – de Podcast” onderzoekt Els hoe de politiek in Asten in elkaar steekt, samen met de PGA. Els komt erachter dat politiek helemaal niet saai is!

In aflevering 3 van de podcast leggen Ilse en Franca, de nummers 3 en 5 op onze lijst, uit waarom je inzetten voor de PGA, en de lokale politiek in het algemeen, leuk is. Zij leggen uit hoe ze bij de PGA zijn beland en delen hun ervaringen met het werken met jongeren.

In 20 minuten hoor je waarom stemmen op 16 maart ook voor jongeren belangrijk is en wat de PGA voor jongeren (maar ook voor ouderen) kan betekenen. PGA gaat voor een progressieve koers in de toekomst, met zijn allen samen moeten we de toekomst bouwen. In de Corona-tijd is “Samen Doen” met name voor jongeren moeilijk en hier willen Franca en Ilse meer aandacht voor: overleg met en luisteren naar de wensen van jongeren! !

Luister nu naar onze Podcast in je favoriete Podcast-app of hier in je webbrowser:
Google PodcastsApple PodcastsStitcherAnchorSpotifyRSS