PGA Financiële analyse 2020 en coronacrisis

Al een aantal jaar heeft de gemeente Asten moeten bezuinigen en moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Ook nu is het weer raak. Bovenop de groter wordende kosten van het sociaal domein en een herijking van het gemeentefonds die nadelig uitpakt voor kleinere gemeentes, komt de coronacrisis er nog een keer over heen. Of er compensatie komt is onduidelijk. Wie betaalt de rekening? Dat dit in zijn geheel op het bordje van de gemeente komt is onaanvaardbaar.

We zien dat door de coronacrisis veel wat vanzelfsprekend leek door de coronacrisis plotseling heel anders benaderd moet worden. De gemeente wordt een lerende organisatie. Vandaar de titel: ‘al doende leert men’.

In de raad van 7 juli 2020 is de Financiële analyse behandeld.

Via de volgende link kunt u de beschouwing van de PGA voor 2020 lezen.

Corona maakt Asten tot ongewenst stiltegebied.

Nooit hebben wij onze straat en ons dorp stiller ervaren als de afgelopen maand. Buiten vogelgeluiden klinken er uit tuinen af en toe enkele kinderstemmen en blaft er een hond. Voor de rest heerst stilte en is onze communicatie vooral digitaal. De animo tot fietsen is ook afgenomen nu bekend is dat virussen zich ook hechten aan fijnstof.

Sommigen zien in deze crisis een mogelijkheid om eens terug te schakelen of om het huis op te ruimen. Misschien helpt het om de tijd door te komen. Zelf kunnen we die behoefte onderdrukken. Onze gedachten gaan vooral uit naar degenen, die vrienden, familieleden of kennissen hebben verloren of vrezen om hun bedrijf of baan.

Nee voor ons mag er zo snel mogelijk weer drukte ontstaan in ons centrum en fietsen wij voor stilte naar de Groote Peel.

Met die gedachte wil de PGA iedereen veel sterkte toewensen en vragen om nu vooral met de eigen buren over de heg of vanuit de tuin of straat eens een praatje te maken.