Als Bestuur en fractie van PGA-Asten wensen u allen een Groen en Sociaal 2024.

Om dit nieuwe jaar in te luiden willen wij u allen uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje op 15 januari bij de Sterrenwacht aan de Ostaderstraat 28. Ook willen wij op deze avond op een passende manier Gerrit bedanken voor alle jaren dat hij zich actief voor de PGA heeft ingezet, zoals eerder aangekondigd gaat hij zijn bestuurtaken overdragen.