PGA neemt inbreng van omwonenden serieus bij Aldi-plannen

Op de agenda van de raad stond het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om een supermarkt te realiseren op de locatie van de meubelzaak Berkvens en bij de huidige Aldi een woningbouwproject te realiseren. PGA vindt de plannen een grote aanwinst voor Asten, en vindt dat omwonenden een goede inbreng hebben om de plannen te verbeteren. Omwonenden hebben aangegeven dat de Aldi nu een verhard terrein is en dat het belangrijk is een groene omgeving te creëren waar ook plaats is voor waterberging om op die manier hittestress te voorkomen. PGA vindt net zoals de omwonenden het plan een kans om een groenere omgeving terug te laten komen en wil die kans aangrijpen.

Afgelopen jaar zijn we kritisch geweest op de bouwmassa die gepland is op de parkeerplaats van de Aldi. De plannen zijn hierop een beetje aangepast, maar al met al oogt het nog stenig. Wij vinden dat er meer aandacht mag zijn voor groen. De ontwikkelaar spreekt van een ‘park’ dat hij wil realiseren. Afgezien van het feit dat de oppervlakte te klein is om een park te realiseren vinden wij het ook bijzonder op in een park de bestemming ‘wonen’ te leggen. Hier moet een bestemming Groen komen. Niet alleen in de openbare ruimte, ook op daken en tegen muren mag aandacht uitgaan naar het vergroenen van de omgeving.

Tot slot vragen we aandacht voor de overgebleven ondernemers, de viswinkel en supermarkt. Voor ons is niet duidelijk was er met hen afgesproken is. Tijdens de commissievergadering was de ontwikkelaar hier heel wazig over, ook na een tweede keer vragen kregen we geen concreet antwoord. We gaan ervan uit dat er nu een huurcontract ligt. Is er tijdig met de ondernemers gesproken over de plannen? Hebben ze hierop voor kunnen sorteren of worden ze gecompenseerd voor investeringen die ze nog lang niet terug hebben kunnen verdienen? Als ze moeten verplaatsen naar de voorkant aan de Julianastraat / Emmastraat kunnen klanten moeilijker bij de winkels komen, hoe zit het met de parkeerplaatsen voor de 2 resterende winkels? Ook die ondernemers hebben er recht op om fatsoenlijk hun brood te kunnen verdienen. We houden hier vinger aan de pols.