Als Bestuur en fractie van PGA-Asten wensen u allen een Groen en Sociaal 2024.

Om dit nieuwe jaar in te luiden willen wij u allen uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje op 15 januari bij de Sterrenwacht aan de Ostaderstraat 28. Ook willen wij op deze avond op een passende manier Gerrit bedanken voor alle jaren dat hij zich actief voor de PGA heeft ingezet, zoals eerder aangekondigd gaat hij zijn bestuurtaken overdragen.

Ledenvergadering PGA Asten

Namens het bestuur worden PGA-ers en sympathisanten uitgenodigd voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdagavond 15 november 2022 van 20.00 – 22.00 uur in kleine zaal Jan van Hoek.

Op de agenda staan ondermeer de gemeentebegroting en de algemene beschouwingen.

Algemene ledenvergadering 19-9-2022

Namens het bestuur nodigen wij leden en sympathisanten uit voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op maandagavond 19 september 2022 van 20.00 – 22.00 uur in de kleine zaal bij Jan van Hoek

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden
4. Politieke ontwikkelingen
5. Komende vergaderingen
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Asten
6. Communicatie en activiteiten
7. Rondvraag en Sluiting

Voor de uitgebreidere agenda kunt u contact opnemen met het bestuur van PGA.

foto entree Beiaard

uitnodiging algemene ledenvergadering 15-2-2022

Namens het bestuur nodigen wij jullie hierbij uit voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdagavond 15 februari 2020 om 20.00 uur in De Beiaard, Pastoor De Kleinhof 21

Ieder die zich niet goed voelt, moet hoesten of lichte verhoging heeft, wordt verzocht niet naar de vergadering te komen.

Tot het moment waarop men in de zaal plaats neemt op anderhalve meter van elkaar, dient men een mondkapje te dragen.

foto entree Beiaard

Algemene ledenvergadering van de PGA

Namens het bestuur nodigen wij jullie hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdag 16 november 2021 om 20.00 uur in de Grote Zaal van De Beiaard, Pastoor De Kleijnhof 21.

Ieder die zich niet goed voelt, moet hoesten of lichte verhoging heeft, wordt verzocht niet naar de vergadering te komen.

Concept Verkiezingsprogramma 2022

Concept verkiezingsprogramma 2022 – 2026

PGA Concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Het concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026 vindt u hier. Dit zal besproken worden in de komende Algemene ledenvergadering in september 2021. Via onderstaande link vindt u het concept verkiezingsprogramma:

Concept verkiezingsprogramma PGA 2022 -2026

update : inmiddels is het verkiezingsprogramma 2022 definitief

PGA gaat op 6 oktober 2020 met haar leden weer vergaderen

 

PGA Ledenvergadering op 6 oktober 2020. 
Op 6 oktober 2020 is een ledenvergadering gepland om 20.00 uur in De Beiaard aan de Pastoor De Kleijnhof. Daarbij worden de RIVM regels in acht genomen. Ieder die zich niet goed voelt, wordt verzocht om niet naar de vergadering te komen.
Op 6 oktober zal de Regionale Energie Strategie en de bouw van het gemeenschapshuis worden besproken. Maatregelen tegen de stankhinder van de veehouderij komen aan de orde en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor de gemeente Asten. Verder worden de ontwikkelingen sinds maart 2020 binnen de Astense politiek besproken. Ook komt het proces richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 aan de orde.