Algemene ledenvergadering 19-9-2022

Namens het bestuur nodigen wij leden en sympathisanten uit voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op maandagavond 19 september 2022 van 20.00 – 22.00 uur in de kleine zaal bij Jan van Hoek

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden
4. Politieke ontwikkelingen
5. Komende vergaderingen
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Asten
6. Communicatie en activiteiten
7. Rondvraag en Sluiting

Voor de uitgebreidere agenda kunt u contact opnemen met het bestuur van PGA.