Ledenvergadering PGA Asten

Namens het bestuur worden PGA-ers en sympathisanten uitgenodigd voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdagavond 15 november 2022 van 20.00 – 22.00 uur in kleine zaal Jan van Hoek.

Op de agenda staan ondermeer de gemeentebegroting en de algemene beschouwingen.