PGA gaat op 6 oktober 2020 met haar leden weer vergaderen

 

PGA Ledenvergadering op 6 oktober 2020. 
Op 6 oktober 2020 is een ledenvergadering gepland om 20.00 uur in De Beiaard aan de Pastoor De Kleijnhof. Daarbij worden de RIVM regels in acht genomen. Ieder die zich niet goed voelt, wordt verzocht om niet naar de vergadering te komen.
Op 6 oktober zal de Regionale Energie Strategie en de bouw van het gemeenschapshuis worden besproken. Maatregelen tegen de stankhinder van de veehouderij komen aan de orde en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor de gemeente Asten. Verder worden de ontwikkelingen sinds maart 2020 binnen de Astense politiek besproken. Ook komt het proces richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 aan de orde.