PGA Financiële analyse 2020 en coronacrisis

Al een aantal jaar heeft de gemeente Asten moeten bezuinigen en moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Ook nu is het weer raak. Bovenop de groter wordende kosten van het sociaal domein en een herijking van het gemeentefonds die nadelig uitpakt voor kleinere gemeentes, komt de coronacrisis er nog een keer over heen. Of er compensatie komt is onduidelijk. Wie betaalt de rekening? Dat dit in zijn geheel op het bordje van de gemeente komt is onaanvaardbaar.

We zien dat door de coronacrisis veel wat vanzelfsprekend leek door de coronacrisis plotseling heel anders benaderd moet worden. De gemeente wordt een lerende organisatie. Vandaar de titel: ‘al doende leert men’.

In de raad van 7 juli 2020 is de Financiële analyse behandeld.

Via de volgende link kunt u de beschouwing van de PGA voor 2020 lezen.