Groepsfoto PGA

Eerste 5 bekendmaking

De PGA is door de oog van de naald gekropen, toch hebben we het weer voor elkaar gekregen. De eerste vijf van de lijst zijn bekendgemaakt: Sandu Niessen, Marianne van de Ven, Franca Thijssen, Danny Grein en Ilse van Bommel.

We kunnen verder met een mooie stabiele kandidatenlijst!

uitnodiging algemene ledenvergadering 18-12-2021

Namens het bestuur nodigen wij jullie hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering van de PGA op zaterdagmiddag 18 december 2021 om 14.00 uur in de Zaal van Jan van Hoek, Markt 12. Vanwege de Covid-maatregel zijn we naar dit tijdstip en deze plek moeten uitwijken.

Ieder die zich niet goed voelt, moet hoesten of lichte verhoging heeft, wordt verzocht niet naar de vergadering te komen.

Tot het moment waarop men in de zaal plaats neemt op anderhalve meter van elkaar, dient men een mondkapje te dragen.

 

foto entree Beiaard

Algemene ledenvergadering van de PGA

Namens het bestuur nodigen wij jullie hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdag 16 november 2021 om 20.00 uur in de Grote Zaal van De Beiaard, Pastoor De Kleijnhof 21.

Ieder die zich niet goed voelt, moet hoesten of lichte verhoging heeft, wordt verzocht niet naar de vergadering te komen.

Concept Verkiezingsprogramma 2022

Concept verkiezingsprogramma 2022 – 2026

PGA Concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Het concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026 vindt u hier. Dit zal besproken worden in de komende Algemene ledenvergadering in september 2021. Via onderstaande link vindt u het concept verkiezingsprogramma:

Concept verkiezingsprogramma PGA 2022 -2026

update : inmiddels is het verkiezingsprogramma 2022 definitief

PGA gaat op 6 oktober 2020 met haar leden weer vergaderen

 

PGA Ledenvergadering op 6 oktober 2020. 
Op 6 oktober 2020 is een ledenvergadering gepland om 20.00 uur in De Beiaard aan de Pastoor De Kleijnhof. Daarbij worden de RIVM regels in acht genomen. Ieder die zich niet goed voelt, wordt verzocht om niet naar de vergadering te komen.
Op 6 oktober zal de Regionale Energie Strategie en de bouw van het gemeenschapshuis worden besproken. Maatregelen tegen de stankhinder van de veehouderij komen aan de orde en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor de gemeente Asten. Verder worden de ontwikkelingen sinds maart 2020 binnen de Astense politiek besproken. Ook komt het proces richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 aan de orde.

PGA Financiële analyse 2020 en coronacrisis

Al een aantal jaar heeft de gemeente Asten moeten bezuinigen en moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Ook nu is het weer raak. Bovenop de groter wordende kosten van het sociaal domein en een herijking van het gemeentefonds die nadelig uitpakt voor kleinere gemeentes, komt de coronacrisis er nog een keer over heen. Of er compensatie komt is onduidelijk. Wie betaalt de rekening? Dat dit in zijn geheel op het bordje van de gemeente komt is onaanvaardbaar.

We zien dat door de coronacrisis veel wat vanzelfsprekend leek door de coronacrisis plotseling heel anders benaderd moet worden. De gemeente wordt een lerende organisatie. Vandaar de titel: ‘al doende leert men’.

In de raad van 7 juli 2020 is de Financiële analyse behandeld.

Via de volgende link kunt u de beschouwing van de PGA voor 2020 lezen.

foto leeg koningsplein

Corona maakt Asten tot ongewenst stiltegebied.

 

Nooit hebben wij onze straat en ons dorp stiller ervaren als de afgelopen maand. Buiten vogelgeluiden klinken er uit tuinen af en toe enkele kinderstemmen en blaft er een hond. Voor de rest heerst stilte en is onze communicatie vooral digitaal. De animo tot fietsen is ook afgenomen nu bekend is dat virussen zich ook hechten aan fijnstof. Sommigen zien in deze crisis een mogelijkheid om eens terug te schakelen of om het huis op te ruimen. Misschien helpt het om de tijd door te komen. Zelf kunnen we die behoefte onderdrukken. Onze gedachten gaan vooral uit naar degenen, die vrienden, familieleden of kennissen hebben verloren of vrezen om hun bedrijf of baan. Nee voor ons mag er zo snel mogelijk weer drukte ontstaan in ons centrum en fietsen wij voor stilte naar de Groote Peel. Met die gedachte wil de PGA iedereen veel sterkte toewensen en vragen om nu vooral met de eigen buren over de heg of vanuit de tuin of straat eens een praatje te maken.