foto Sandu Siris

Interview Sandu bij SIRIS-TV

Lijsttrekker Sandu wordt door SIRIS geïnterviewd over de achtergronden en ambities van zowel hem als van de PGA. In het interview wordt ingegaan op de speerpunten van de PGA zoals :
* meer groen in de dorpen, bijvoorbeeld ook op het Koningsplein
* Stimuleren van burgerinitiatieven
* Meer aandacht voor cultuurhistorie
* Echt duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door het realiseren van een ECO-wijk
* Asten mooier maken
* Betaalbaarheid van woningen garanderen
* Ploegmakerspark levendiger maken
* Stimuleren van de circulaire economie
* Gelijke kansen voor iedereen

Bekijk en beluister het interview op de website van SIRIS

Els, Ilse en Franca

Podcast afl. 3 – Wat betekent de PGA voor mij?

In “Samen Doen – de Podcast” onderzoekt Els hoe de politiek in Asten in elkaar steekt, samen met de PGA. Els komt erachter dat politiek helemaal niet saai is!

In aflevering 3 van de podcast leggen Ilse en Franca, de nummers 3 en 5 op onze lijst, uit waarom je inzetten voor de PGA, en de lokale politiek in het algemeen, leuk is. Zij leggen uit hoe ze bij de PGA zijn beland en delen hun ervaringen met het werken met jongeren.

In 20 minuten hoor je waarom stemmen op 16 maart ook voor jongeren belangrijk is en wat de PGA voor jongeren (maar ook voor ouderen) kan betekenen. PGA gaat voor een progressieve koers in de toekomst, met zijn allen samen moeten we de toekomst bouwen. In de Corona-tijd is “Samen Doen” met name voor jongeren moeilijk en hier willen Franca en Ilse meer aandacht voor: overleg met en luisteren naar de wensen van jongeren! !

Luister nu naar onze Podcast in je favoriete Podcast-app of hier in je webbrowser:
Google PodcastsApple PodcastsStitcherAnchorSpotifyRSS

Podcast afl. 2 – Wat vinden we écht belangrijk?

In aflevering 2 van “Samen Doen – De Podcast” onderzoekt Els hoe een verkiezingsprogramma tot stand komt en ondervraagt ze Sandu Niessen en Marianne v.d. Ven om er achter te komen waar de PGA voor staat, wat de speerpunten van de PGA zijn…

Aan bod komen Duurzaamheid en Natuur, Woningbouw en Zorgen voor Elkaar en daardoor wordt duidelijk wat de grote rol de gemeente heeft op onze lokale leefomgeving.

Met ondermeer meer groen in Asten: meer bomen, niet alleen in het buitengebied maar ook in het centrum. Met het stimuleren van alternatieve Woningbouw en bijvoorbeeld Tiny Houses : laat die vernieuwende woonvormen maar komen. Maar ook in Asten hebben we armoede en laag geletterdheid : PGA wil meer aandacht hiervoor, iedereen moet dezelfde kansen krijgen en ook al zien we deze problematiek niet, deze is er ook in Asten.

Luister nu naar onze Podcast in je favoriete Podcast-app of hier in je webbrowser:
Google PodcastsApple PodcastsStitcherAnchorSpotifyRSS

Bonifatiusschool

PGA : Behoud cultuurhistorie Bonifatiusschool

Behoud van Astense historie staat bij PGA voorop als het gaat om een nieuwe bestemming na het sluiten van de Bonifatiusschool. PGA heeft gevraagd de cultuurhistorische waarde van de Bonifatiusschool vast te stellen. Wat blijkt? Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een wederopbouwschool. Oude elementen zijn bewaard gebleven en de hoofdstructuur is nog gaaf.

De gemeente had plannen op deze locatie 20 woningen te bouwen, 10 vrije sector en 10 sociale woningen. Behoud van gebouw en historische elementen is dan niet mogelijk. Onlangs is een bod neergelegd voor het realiseren van 20 intramurale zorgwoningen. PGA vindt intramurale zorg op deze locatie een aannemelijke optie, maar is van mening dat de gemeente de vraag breder kan uitzetten om de kans op behoud te vergroten.

Ontwikkeling van woningen op het terrein van de school is nodig om de bouw van nieuwe scholen te financieren. 20 Zorgwoningen leveren minder op dan 20 reguliere woningen. Als de gemeente kan rondkomen met minder opbrengsten, dan moet het mogelijk zijn een haalbaar plan te ontwikkelen met behoud van het pand (bijvoorbeeld door 10 – 12 appartementen te realiseren zoals PGA eerder voorstelde). Met alleen zorgpartijen is de keuze beperkt. In deze situatie is het mogelijk ontwikkelaars toe te laten die bouwen voor jongeren, starters en senioren.

Er is een grote behoefte aan starters- en seniorenwoningen. De gemeente kan in samenwerking met een woningstichting prima een haalbaar plan ontwikkelen met behoud van het huidige pand. Een voorbeeld is de Mariaschool. Dat gebouw is ouder en gewoon omgebouwd tot appartementen. Er zijn legio goede en mooie voorbeelden in de regio van initiatieven met respect en behoud van het oorspronkelijke pand.

De Bonifatiusschool is een unieke plek, met herkenbare architectuur uit 1953, waar veel Astenaren naar school zijn gegaan. Het gebouw is in de ogen van PGA belangrijk lokaal erfgoed. Het pand beslaat een tijdsperiode waarvan niet veel gebouwen zijn overgebleven in Asten en waaraan vele Astenaren herinneringen aan hebben. PGA is voorstander van behoud en ziet kansen voor een haalbaar plan mét behoud van het pand.

Podcast afl. 1 – Hoe werkt de politiek?

In “Samen Doen – de Podcast” onderzoekt Els hoe de politiek in Asten in elkaar steekt, samen met de PGA. Els komt erachter dat politiek helemaal niet saai is!

In aflevering 1 van de podcast komen Sandu en Marianne, de nummers 1 en 2 op onze lijst, aan bod. Zij leggen uit wat de taken zijn van Burgemeester en Wethouders, de raadscommissies en de gemeenteraad en wat er allemaal komt kijken bij de voorbereiding.

Daarnaast wordt de vraag gesteld: heeft de gemeenteraad wel iets te zeggen? En waarom weten we meer over de landelijke politiek dan de gemeentepolitiek?

Daarnaast hoor je meer over de achtergronden van Marianne en Sandu, over hun drijfveren waarom ze actief zijn geworden in de politiek…

Luister nu naar onze Podcast in je favoriete Podcast-app of hier in je webbrowser:
Google PodcastsApple PodcastsStitcherAnchorSpotifyRSS

foto entree Beiaard

uitnodiging algemene ledenvergadering 15-2-2022

Namens het bestuur nodigen wij jullie hierbij uit voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdagavond 15 februari 2020 om 20.00 uur in De Beiaard, Pastoor De Kleinhof 21

Ieder die zich niet goed voelt, moet hoesten of lichte verhoging heeft, wordt verzocht niet naar de vergadering te komen.

Tot het moment waarop men in de zaal plaats neemt op anderhalve meter van elkaar, dient men een mondkapje te dragen.

Samen Doen - De Podcast

Samen Doen – De podcast

In “Samen Doen – de Podcast” onderzoekt Els samen met PGA hoe de politiek in Asten in elkaar steekt. Els is er achter gekomen dat politiek helemaal niet saai hoeft te zijn. In een serie podcast-afleveringen onderzoekt ze hoe de lokale politiek werkt en wat er speelt in de Astense politiek. Op deze manier hoopt ze mensen te inspireren om op 16 maart een bewuste stem uit te brengen.
Komende tijd op Facebook, Instagram, de website, Spotify, Anchor etc etc

PGA presenteert de top 10 en de kandidatenlijst

De PGA is trots op de lijst met 41 gedreven kandidaten voor de komende verkiezingen van 16 maart (en natuurlijk de komende vier jaar).

De lijst wordt aangevoerd door Sandu Niessen. Hij was afgelopen jaren gedreven bezig in de ruimtelijke ordening. Op de tweede plaats staat Marianne van de Ven met een ruime ervaring in zowel gemeentebestuur als in de gemeenteraad. Op nummer 3 is Franca Thijssen een nieuw gezicht, maar voor de PGA’ers is ze een bekend gezicht met de jaren ervaring in het bestuur van de PGA.

Andere bekende gezichten op de lijst zijn onder andere Danny Grein en Noor Hagelaar-Koppens (voormalige raadsleden), Annemie Urlings (commisielid sociaal domein) en Stephan van Erp (auteur en voormalig raadslid). Marcel van Oosterhout, momenteel raadslid, staat op eigen verzoek lager op de lijst. Verdere nieuwe gezichten in de top 10 zijn Betty Verberne en Karin Hikspoors.

De komende dagen zullen de eerste tien kandidaten zich presenteren op de website van PGA-Asten.

De complete kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1 – Sandu Niessen
2 – Marianne van de Ven-Meulendijks
3 – Franca Thijssen
4 – Danny Grein
5 – Ilse van Bommel
6 – Hans van den Bosch
7 – Annemie Urlings
8 – Karin Hikspoors
9 – Betty Verberne
10 – Rolf Kremers
11 – Stephan van Erp
12 – Noor Hagelaar-Koppens
13 – Loet Snijders
14 – Ineke Eijsbouts
15 – Arjan Welten
16 – Nadine Aarts
17 – Marcel van Oosterhout
18 – Mark Derks
19 – Marco Kleuskens
20 – Frans Vliegenberg
21 – Willy Verberne

22 – Herbert Manders
23 – Iris van Helmond
24 – Bas van den Bosch
25 – Boy Spiertz
26 – Nicky Waals
27 – Doortje Aarts
28 – Ingrid Welten-Wamsteker
29 – Piet van Rens
30 – Sien van Meel
31 – Desirée van de Wiel-Stevens
32 – Chris Verborg
33 – Joost van de Moosdijk
34 – Willemien Mutsers
35 – Henriëtte Knoops
36 – Laurens Drost
37 – Theo van Dam
38 – Hans van Gorp
39 – Hans Berkers
40 – Ronald Beniers
41 – Gerrit Janssen

 

Top 5 van de lijst voor 16 maart!

De leden van PGA-Asten hebben op 18 december in de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met de kieslijst:

  1. Sandu Niessen
  2. Marianne van de Ven
  3. Franca Thijssen
  4. Danny Grein
  5. Ilse van Bommel
Jong Nederland concert

PGA steunt de ondernemers in de gemeente en vraagt ook aandacht voor de moeilijke tijden bij verenigingen en de culturele instellingen

De nood is hoog bij de ondernemers.

We hebben dat gezien bij de protesten die er afgelopen weken zijn geweest. De PGA grijpt alles aan om sectoren die het moeilijk hebben te ondersteunen in deze tijd. In de raadsvergadering van 25 januari heeft de PGA de motie van CDA om een corona herstelplan vorm te geven en de motie van Algemeen belang om te onderzoeken of de reclamebelasting een middel is om de kosten te drukken voor ondernemers mee ingediend.