PGA tegen uitbreiding intensieve veehouderij op Vaalbaan

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 juli stond de vaststelling van ‘Asten Verzamelplan 2022-2’. In dit plan staan een aantal onderwerpen waar we ons als partij prima in kunnen vinden. Toch hebben we als PGA tegen het voorstel gestemd. Dit komt omdat er één onderdeel in het verzamelplan staat waar wij als PGA absoluut tegen zijn, om die reden konden we niet anders dat
tegen het totale plan te stemmen.
Waar gaat het over:
In het Verzamelplan wordt voorgesteld om op locatie Vaalbaan 1 het agrarisch bedrijf uit te breiden van 1,6 ha naar ongeveer 2 ha. Daarbij wordt het aantal kippen met 12.000 stuks verhoogd en komen er 89 meer runderen. Het bedrijf ligt net iets verder dan 500 meter vanaf de Groote Peel, een Natura 2000 gebied dat nu al zwaar onder druk staat vanwege de hoeveelheid stikstof die er neerslaat (Frank van den Heuvel schreef hier op 27 juni 2023 nog een artikel over in het Eindhovens Dagblad). De provincie heeft een uitgebreide zienswijze ingediend tegen het voornemen. Dit weerhoudt het college en de andere partijen er niet van om de uitbreiding van een intensieve veehouderij verder in procedure te brengen.
Als PGA vinden we dat het niet zo kan zijn dat wij als raad nu meewerken aan een bestemmingsplanwijziging tot uitbreiding en dat we straks wellicht veel gemeenschapsgeld nodig hebben om een piekbelaster uit te kopen. Dit is slecht voor Asten en we helpen de ondernemer hier ook niet mee omdat onzeker is of hij deze bedrijfsvoering kan voortzetten hier.
Wij willen als PGA een helder signaal afgeven: wij werken niet mee aan uitbreiding van een niet-grondgebonden bedrijf naast Natura-2000-gebied. PGA stemde daarom tegen het Verzamelplan.