uitslagen verkiezingen

PGA Asten heeft standgehouden 💚 bij de verkiezingen ✍️ en de zetelverdeling in Asten wijzigt niet 📊 . De komende dagen zullen we zien wie zal toetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders.

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van woningbouw 🏘, duurzaamheid 🎋🌞  en gelijke kansen 👨‍👨‍👦‍👦  voor iedereen. Maar of het nu vanuit het college of vanuit de oppositie is : de inbreng van PGA Asten blijft nodig 💪  in de Gemeente Asten.

En wat nu?
* Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen ook centraal stembureau) plaats.
* Op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 uur nemen de raadsleden van de periode 2018-2022 afscheid van de raad
* Op dinsdag 30 maart 2022 om 20.00 uur worden de nieuwe raadsleden voor de periode 2022-2016 geïnstalleerd
* Op dinsdag 5 april worden leden en sympathisanten van PGA Asten bijgepraat bij de ALV

Meer info over het formele proces:
https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/verkiezingen/voorlopige-verkiezingsuitslag-16-03-2022

Informeel gaan de onderhandeling over de vorming van een nieuw gemeentebestuur natuurlijk 24/7 door…