Ledenvergadering 12 april

Nu de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn, zijn we natuurlijk allemaal benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren met het gemeentebestuur in Asten.

Graag willen wij alle leden en sympathisanten dan ook uitnodigen op 12 april om 20.00 uur bij onze algemene ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan ondermeer:
* uitslag verkiezingen
* evaluatie campagne
* coalitie-vorming
* activiteiten komende 4 jaar

De definitieve agenda voor deze ALV wordt nog toegestuurd maar zet deze datum vast in je agenda!


Opnemen in agenda