foto pand blokker

PGA gaat voor kwaliteit in ons dorpshart

Vorige week is het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 1 [op de locatie van de Blokker] behandeld in de raad. PGA is voorstander van het verbinden van de winkelcentra het Kompas en de Midas door hier te focussen op winkels op de benedenverdieping. PGA heeft verzocht om de beeldkwaliteit passend te maken ten opzichte van de panden ernaast, de Bacio en de Baron/Compagnon. De initiatiefnemer heeft schoorvoetend de aanbevelingen van de PGA overgenomen en daar zijn we blij mee, maar hadden toch nog meer aanpassingen verwacht. Voor PGA stond niet alleen de beeldkwaliteit ter discussie. Het plan brengt een enorme verstening met zich mee in een omgeving die al versteend is. Het parkeren wordt ontsloten over het voetpad tussen de Midas en het Kompas in en het pad wordt overschaduwd door het gebouw. Dit levert géén aantrekkelijke winkelomgeving op. Bovendien zijn woningen op de benedenverdieping direct toegestaan, terwijl de gemeente afwijkt van de parkeernorm om de winkelgebieden met elkaar te verbinden. Het plan is een te kolossaal plan. PGA vindt dat we een dorp moeten blijven en daar is dit plan te fors voor. Er zijn goede plannen te maken met minder bouwmassa op deze plek.