foto Sandu Siris

Interview Sandu bij SIRIS-TV

Lijsttrekker Sandu wordt door SIRIS geïnterviewd over de achtergronden en ambities van zowel hem als van de PGA. In het interview wordt ingegaan op de speerpunten van de PGA zoals :
* meer groen in de dorpen, bijvoorbeeld ook op het Koningsplein
* Stimuleren van burgerinitiatieven
* Meer aandacht voor cultuurhistorie
* Echt duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door het realiseren van een ECO-wijk
* Asten mooier maken
* Betaalbaarheid van woningen garanderen
* Ploegmakerspark levendiger maken
* Stimuleren van de circulaire economie
* Gelijke kansen voor iedereen

Bekijk en beluister het interview op de website van SIRIS