Artikelen door sandu

Concept verkiezingsprogramma 2022 – 2026

PGA Concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026 Het concept-verkiezingsprogramma 2022 – 2026 vindt u hier. Dit zal besproken worden in de komende Algemene ledenvergadering in september 2021. Via onderstaande link vindt u het concept verkiezingsprogramma: Concept verkiezingsprogramma PGA 2022 -2026 update : inmiddels is het verkiezingsprogramma 2022 definitief

PGA gaat op 6 oktober 2020 met haar leden weer vergaderen

  PGA Ledenvergadering op 6 oktober 2020. Op 6 oktober 2020 is een ledenvergadering gepland om 20.00 uur in De Beiaard aan de Pastoor De Kleijnhof. Daarbij worden de RIVM regels in acht genomen. Ieder die zich niet goed voelt, wordt verzocht om niet naar de vergadering te komen. Op 6 oktober zal de Regionale Energie […]

PGA Financiële analyse 2020 en coronacrisis

Al een aantal jaar heeft de gemeente Asten moeten bezuinigen en moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Ook nu is het weer raak. Bovenop de groter wordende kosten van het sociaal domein en een herijking van het gemeentefonds die nadelig uitpakt voor kleinere gemeentes, komt de coronacrisis er nog een keer over heen. Of er compensatie […]