Artikelen door Bas van den Bosch

Voorjaarsnota 2024

Woensdag 12 juli werd ondermeer de voorjaarsnota 2024 in de raad behandeld. Onze inbreng in eerste termijn hebben wij hieronder opgenomen. De gehele bijeenkomst is hier na te luisteren en in te zien. Als PGA dienden we, samen met Algemeen Belang en Samen voor Asten een motie in over een vervolg op de Dorpsvisie Heusden. […]

Algemene Beschouwingen 2022

Dinsdagavond 8 november ’22 waren de begrotingsbesprekingen. Zoals we in deze tijd zien, werken we in Asten goed met elkaar samen en luisteren tijdens de begroting naar elkaars argumenten. De titel van ons betoog was: Een duurzame wereld: De code kraken in een ingewikkelde escaperoom. De tekst die Sandu namens de fractie uitgesproken heeft staat […]

Ledenvergadering PGA Asten

Namens het bestuur worden PGA-ers en sympathisanten uitgenodigd voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op dinsdagavond 15 november 2022 van 20.00 – 22.00 uur in kleine zaal Jan van Hoek. Op de agenda staan ondermeer de gemeentebegroting en de algemene beschouwingen.

Algemene ledenvergadering 19-9-2022

Namens het bestuur nodigen wij leden en sympathisanten uit voor een Algemene ledenvergadering van de PGA op maandagavond 19 september 2022 van 20.00 – 22.00 uur in de kleine zaal bij Jan van Hoek Agenda: 1. Opening 2. Notulen vorige ALV 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden 4. Politieke ontwikkelingen 5. Komende vergaderingen https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Asten 6. Communicatie en […]

PGA-Feest!

De verkiezingen zijn achter de rug, nu is het tijd om elkaar weer eens in een andere sfeer te ontmoeten. PGA nodigt daarom al haar leden (en andere belangstellenden) uit aankomende zaterdag…

Coalitie Asten 2022

De nieuwe coalitie in Asten  bestaat uit de CDA, Samen voor Asten en de VVD. Wij betreuren dat we als PGA uitgesloten zijn, we vinden dit ook onnodig. Tijdens de informatiegesprekken hebben we als PGA aangegeven dat we graag bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Als we de verkiezingsprogramma’s van de CDA en Samen voor Asten naast die […]

afscheid Marcel van Oosterhout als raadslid

Gisterenavond heeft Marcel van Oosterhout afscheid genomen als raadslid namens PGA Asten. Sandu Niessen had een mooi woordje voor hem… Ook Remco Wever, Susanne de Groot, Mary-Nell van de Ven – Schriks, Ton van Egmond, Ellen Berkers – Coolen, Jos Leenders en Maarten van den Boomen verlaten de raad. Alle vertrekkende raadsleden werden voor hun […]

Ledenvergadering 12 april

Nu de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn, zijn we natuurlijk allemaal benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren met het gemeentebestuur in Asten. Graag willen wij alle leden en sympathisanten dan ook uitnodigen op 12 april om 20.00 uur bij onze algemene ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan ondermeer: * uitslag verkiezingen * evaluatie […]

uitslagen verkiezingen

PGA Asten heeft standgehouden bij de verkiezingen en de zetelverdeling in Asten wijzigt niet . De komende dagen zullen we zien wie zal toetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders. Er liggen grote uitdagingen op het gebied van woningbouw , duurzaamheid   en gelijke kansen   voor iedereen. Maar of het nu vanuit het […]