Artikelen door Bas van den Bosch

Programma Groen moet wortel schieten

De gemeente Asten maakt werk van groen. In het groenbeleid worden de voordelen van een groene omgeving opgesomd: schonere lucht, minder stress, hogere waarden van huizen, klimaatbestendiger en goed voor de gezondheid. Voor PGA gaan de plannen niet ver genoeg. Met groen moet op elk gebied rekening gehouden worden. PGA pleit al jaren voor een […]

Wonen in Asten

Tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 12 december a.s.  wordt het Programma Wonen 2024-2030 en het Uitvoeringsprogramma wonen 2024-2027 vastgesteld. In de commissievergadering van 28 november jl is dit ook aan de orde geweest. Voor ons als PGA een belangrijk onderwerp. Dat blijkt ook wel uit ons verkiezingsprogramma waar we uitgebreid ingaan op hoe de […]

Leren van TK2023

Wij hopen dat iedereen een beetje is bijgekomen van de uitslag van de verkiezingen van de 2e kamer 🙄 Iedereen zal wel zijn of haar ideeën hebben over de oorzaken van deze uitslag en hoe we hier in de toekomst als “progressieven” op in kunnen spelen. Ook lijkt het ons interessant om te weten wat […]

Geen asfalt op Wilhelminastraat

In deze commissie hebben wij aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Wilhelminastraat. Het is één van de oudere straten en daarom zien wij het als PGA niet zitten om daar asfalt te realiseren – een uitgangspunt in het beleid van de gemeente Asten bij doorgaande wegen. Wij zijn blij dat het college vanwege de […]

Begrotingsbeschouwingen 2024

Gisteren, 7 november, is de begroting voor 2024 besproken in de raad. Onderstaand in het kort de bijdrage van PGA Asten. Complete tekst Bijdrage PGA in eerste termijn // Kijk de Begrotingsbeschouwingen op Siris PGA vindt de begroting goed leesbaar en realistisch. In de begroting staan veel onderwerpen die binnen het PGA beleid passen; de […]

PGA gaat voor kwaliteit in ons dorpshart

Vorige week is het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 1 [op de locatie van de Blokker] behandeld in de raad. PGA is voorstander van het verbinden van de winkelcentra het Kompas en de Midas door hier te focussen op winkels op de benedenverdieping. PGA heeft verzocht om de beeldkwaliteit passend te maken ten opzichte van de panden […]

Voorjaarsnota 2024

Woensdag 12 juli werd ondermeer de voorjaarsnota 2024 in de raad behandeld. Onze inbreng in eerste termijn hebben wij hieronder opgenomen. De gehele bijeenkomst is hier na te luisteren en in te zien. Als PGA dienden we, samen met Algemeen Belang en Samen voor Asten een motie in over een vervolg op de Dorpsvisie Heusden. […]